Examens

Bandexamens Taekwondo 

Dat er bandexamens worden afgenomen binnen taekwondo is voor iedereen die de sport beoefent wel duidelijk. Vaak is het één van de grootste reden waarom een kind op taekwondo gaat, om die hogere band te halen. Maar wat houdt zo’n examen nou eigenlijk in en hoe wordt het afgenomen? 

 

Wat houdt het examen in? 

Ieder leerling van TKDAA heeft zijn of haar eigen taekwondomap. Daarin zitten ook de exameneisen voor de volgende band. Er zijn 7 onderdelen in een examen: 

  • Poomsae (Stijlvorm) 
  • Ilbo Taeryeon (1 staps sparren) 
  • Hosinsul (Zelfverdediging) 
  • Gyeo-Rugi (Sparren) 
  • Ban-Chayu Taeryeon (flapsparren) 
  • Gyek-Pa (Breektest) 
  • Theorie 

Behaald de leerling voor alle onderdelen 5 sterren en dus een stempel in de lessen dan mag hij/zij meedoen aan het examen. De examenonderdelen worden tijdens het examen nogmaals afgetoetst. 

 

Wanneer wordt het examen afgenomen? 

Gebruikelijk is dat we in januari en juni een examen plannen ieder jaar. De ervaring leert dat je minimaal twee keer per week moet trainen om aan beide examens mee te kunnen doen per jaar. Oefening baart werkelijk de kunst!  

 

Hoe wordt het examen afgenomen? 

Op de dag van het examen zijn er tafels met verschillende examinatoren. Dit zijn trainers en assistenten met minimaal een rode band en die bevoegd zijn om het examen af te nemen. De examenkandidaten worden in kleine groepjes naar voren geroepen om het onderdeel te laten zien dat op dat moment wordt afgetoetst. De examinatoren vullen het beoordelingsformulier in en daaruit blijkt of een examenkandidaat geslaagd is voor de volgende band of een onderdeel moet herkansen. Het beoordelingsformulier ontvangt de kandidaat aan het einde van het examen en dient hij/ zij in de map te stoppen zodat hij/zij aan de verbeterpunten kan werken.  

 

Band en diploma-uitreiking 

Na zo’n spannend examen is er nog een veel spannender moment. Is de kandidaat geslaagd voor het examen? Dit gaan de examinatoren bespreken. Na de bespreking horen de examenkandidaten of zij zijn geslaagd of moeten herkansen. Na de herkansing worden de welverdiende banden en diploma’s uitgereikt en er wordt vaak kort daarna een clubdag georganiseerd om dit te vieren. 

 

Band en diploma-uitreiking 

Wil je meer informatie over bandexamens? Neem dan contact op met juf Donna middels donna@tkdaa.nl.